Regulamin mieszkańców DPS w Bartoszycach

Regulamin postępowania z depozytami

Procedura wyjść, odwiedzin, urlopów mieszkańców DPS Bartoszyce

Aneks do regulaminu postępowania z depozytami mieszkańców DPS w Bartoszycach