Dom Pomocy Społecznej
w Bartoszycach

ul. Bohaterów Monte Casino 4
11-200 Bartoszyce

E- mail: sekretariat@dpsbartoszyce.pl
Telefon: 89 762 21 22

Maria Kobuszewska
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach

Joanna Chmielewska
Główna księgowa

Anna Leszczyńska
Koordynator działu terapeutyczno - opiekuńczego

Anna Kopańska
Pracownicy socjalni

Agnieszka Gadomska - Apanowicz
Terapeuta zajęciowy