Widok na Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach od strony ul. Bohaterów Monte Cassino
Widok na Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach od strony ogrodu

Poznaj Nas

Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach przeznaczony jest dla 70 osób w podeszłym wieku i osób przewlekle i somatycznie chorych.

Dom Pomocy Społecznej ma swoją siedzibę w Bartoszycach przy ulicy Bohaterów Monte Cassino 4. Usytuowany jest w centrum miasta, w czterokondygnacyjnym budynku wyposażonym w nową windę osobową i windę żywnościową.

Mieszkańcy zajmują w pełni wyposażone pokoje jedno, dwu i trzyosobowe oraz pokoje czteroosobowe dla osób leżących. Pokoje dostosowane są do potrzeb Mieszkańców i ich fizycznej sprawności, wyposażone są w niezbędne sprzęty i meble tj. łóżka, łóżka rehabilitacyjne, szafy, szafki przyłóżkowe, stoliki, stoliki przyłóżkowe. Dom zapewnia pościel i bieliznę pościelową.

Do dyspozycji Mieszkańcy mają wymaganą ilość łazienek i wc na poszczególnych kondygnacjach, dwie łazienki wyposażone są w pralki do samodzielnego użytkowania przez Mieszkańców. Łazienki i toalety dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażone są w niezbędny sprzęt ułatwiający wykonanie czynności higienicznych.

Ponadto Mieszkańcy mają do dyspozycji świetlicę, gabinet fizjoterapii, pracownię terapii zajęciowej, punkt biblioteczny, stołówkę, kuchenkę, palarnię, kaplicę oraz gabinet pielęgniarek.

W Domu wydzielony jest również pokój gościnny do dyspozycji osób odwiedzających swoich bliskich przebywających w Placówce.

Dom zatrudnia wykwalifikowaną kadrę do świadczenia usług w tym: opiekunów, pokojowe, terapeutów zajęciowych, fizjoterapeutę, pielęgniarki, pracowników socjalnych, kapelana, psychologa, kucharzy, praczki, magazyniera, konserwatora, kierowcę.

Pokój mieszkalny

Opis świadczonych usług opiekuńczych, wspomagających i żywienia

Opieka zdrowotna

Usługi opiekuńcze świadczone są przez wykwalifikowany personel - opiekunki, pokojowe, pielęgniarki pracujące w systemie zmianowym.

Zgodnie z  art. 58. ust 2 ustawy o pomocy społecznej dom pomocy społecznej umożliwia i organizuje Mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.

Świadczenia zdrowotne dla Mieszkańców dostępne są w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej. W zależności od potrzeby wizyty lekarza rodzinnego odbywają się w Domu lub Mieszkaniec jest dowożony do poradni.

Zaopatrzenie w sprzęt medyczny i środki pomocnicze refundowane odbywa się na podstawie odpowiednich zleceń lekarzy sprawujących opiekę nad Mieszkańcami. Zaopatrzenie w leki odbywa się na podstawie imiennych recept wystawianych dla poszczególnych Mieszkańców. Dom zapewnia także Mieszkańcom dowóz samochodem (dostosowanym do przewozu wózków inwalidzkich) do poradni specjalistycznych.

W ramach powszechnego ubezpieczenia Mieszkańcy otrzymują również usługę zdrowotną świadczoną przez logopedę.

Dom zapewnia kontakt z psychologiem. Spotkania mają charakter zarówno indywidualny jak i grupowy uwzględniając aktualne potrzeby Mieszkańca. Spotkania mają na celu wspomaganie nowych Mieszkańców w procesie adaptacyjnym, niwelowanie poczucia osamotnienia, opuszczenia i odizolowania oraz mobilizowanie do udziału w zajęciach proponowanych przez Dom.

Gabinet pielęgniarski

Żywienie

Posiłki przygotowywane są w kuchni Domu. Oprócz diety podstawowej przygotowywane są posiłki wegetariańskie. Zgodnie z zaleceniem lekarza zastosowane są diety: lekkostrawna, wątrobowa, cukrzycowa.

Stołówka usytuowana na I piętrze

Posiłki wydawane są cztery razy dziennie:
- śniadanie w godzinach 08:00 - 10:00
- obiad w godzinach 12:00 - 14:00
- podwieczorek w godzinach 15:00 - 16:00
- kolacja w godzinach 17:00 - 19:00

Osobom chorym na cukrzycę podawane jest także II śniadanie.

Posiłki wydawane są na stołówce Domu usytuowanej na I piętrze natomiast Mieszkańcy mają możliwość spożywania posiłków w swoich pokojach, a w razie potrzeby karmieni są przez personel.

W Domu znajdują się także kuchenki pomocnicze, w których przechowywane są produkty żywnościowe i napoje dostępne dla Mieszkańców całą dobę.

Istniej też możliwość przygotowywania przez Mieszkańców dodatkowych posiłków we własnym zakresie.

Terapia zajęciowa, podnoszenie sprawności mieszkańców, aktywizacja zawodowa

W Domu funkcjonuje zespół opiekuńczo-terapeutyczny, który realizuje programy indywidualnego wsparcia opracowane dla każdego Mieszkańca w zakresie usług opiekuńczo – zdrowotnych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych oraz socjalnych.

Zajęcia prowadzone przez zatrudnionych terapeutów zajęciowych dostosowane są do możliwości Mieszkańców. Obejmują one zajęcia z arteterapii, muzykoterapii, zajęcia plastyczne, filmoterapię oraz gry i zabawy świetlicowe oraz ćwiczenia usprawniające pamięć. W okresie wiosenno-letnim organizowane są też gry i zabawy na świeżym powietrzu. Podniesieniu sprawności służą także drobne prace porządkowe wykonywane przez Mieszkańców na terenie placówki np. grabienie liści, porządkowanie chodników, dbanie o zieleń itp.

Organizowane są wyjazdy na warsztaty artystyczne, spartakiady, majówki. Na terenie Domu odbywają się zabawy karnawałowe, andrzejkowe, warsztaty bożonarodzeniowe, noworoczne spotkania, latem w przydomowym ogródku grille, majówki, pożegnanie lata, święto pieczonego ziemniaka itp. Każda z inicjatyw jest indywidualnie dobierana do potrzeb Mieszkańców. Życie w Domu Pomocy Społecznej urozmaicane jest również poprzez występy dzieci z zaprzyjaźnionych szkół i przedszkoli.

Grill w przydomowym ogródku
Mieszkańcy podczas warsztatów rzeźbiarskich organizowanych w ramach zajęć z terapii zajęciowej

Rehabilitacja obejmuje:

  1. Poranne ćwiczenia grupowe, której celem jest nauka prawidłowego oddychania, zapobieganie zanikom oraz wzmacnianie mięśni oddechowych, utrzymanie zakresu ruchu w stawach, utrzymanie siły mięśniowej, a ponadto integrację Mieszkańców.
  2. Ćwiczenia indywidualne w sali fizjoterapii, gdzie wszystkie formy rehabilitacji prowadzone są indywidualnie dla każdego Mieszkańca z uwzględnieniem jednostki chorobowej, aktualnego stanu zdrowia oraz możliwości fizycznych.
  3. Rehabilitację indywidualną prowadzoną w pokojach Mieszkańców leżących obejmującą ćwiczenia: bierne, prowadzone, wzmacniające, przeciwzakrzepowe, oddechowe, rehabilitację osób po amputacji, poizometryczną relaksację mięśni oraz ćwiczenia z wykorzystaniem przyborów: woreczków i piłek sensorycznych.
Gabinet fizjoterapii
Kaplica Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach

Potrzeby religijne Mieszkańców
W Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach znajduje się kaplica, w której w każdą sobotę i święta o godzinie 1500 odprawiana jest Msza Święta. Mieszkańcy leżący odwiedzani są przez kapelana w pokojach.

Przyjęcie Mieszkańca do Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach

Następuje na podstawie decyzji o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach.
Decyzję o umieszczeniu poprzedza decyzja kierująca i decyzja o odpłatności za pobyt w Domu, którą wydaje organ gminy właściwy dla miejsca zamieszkania osoby kierowanej.
Przy przyjęciu Mieszkańca do Domu uczestniczy Dyrektor Domu, pracownik socjalny- koordynator oraz pielęgniarka.