Grupa Mieszkańców naszego Domu uczestniczyła w bezpłatnym szkoleniu komputerowym
„W obszarze ICT ECDL PROFILE DIGCOMP 16„ zorganizowanym przez instytucję szkoleniową Magellan Aleksandra Kruk.
Szkolenie obejmowało:
– podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych
– użytkowanie komputera i korzystanie z aplikacji
– przeglądanie stron internetowych

Ostatnim etapem szkolenia był egzamin, po którym uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające nabycie nowych umiejętności.