19 maja odbyło się w naszym Domu uroczyste święcenie Kaplicy. W uroczystości brali udział Mieszkańcy, Pracownicy oraz zaproszeni Goście. Mszę Świętą odprawił ksiądz infułat Adolf Setlak, który dokonał poświęcenia nowej kaplicy. Mieszkańcy z tej okazji przygotowali pieśni Maryjne oraz czytanie Pisma Świętego.